USA er ved at miste førertrøjen

Lang rente: USA har været foran Europa i en lang periode, når det gælder bedring i økonomien, og derfor også langt foran i henseende til pengepolitiske stramninger. Men på det seneste har amerikanske nøgletal været lidt skuffende, og Handelsbanken vurderer, at de officielle renter allerede i 2019 igen vender næsen nedad. Selvom den amerikanske centralbank… Read more »

Stadig lange udsigter før ECB hæver renten

Kort rente: Der kom på den forløbne uges rentemøde i ECB nogle små justeringer i den sproglige udlægning af pengepolitikken, men ikke nogen direkte ændringer i hverken renten eller i de igangværende obligationsopkøb. Det betyder, at det stadig varer længe før der kommer en decideret europæisk renteforhøjelse. En af de formuleringer centralbankchef Draghi har brugt gennem en… Read more »

Lange renter holdes nede af lav inflation

Lange renter: Det er stadig ikke lykkedes de lange statsrenter for alvor at bryde ud af det handelsinterval på 0,5-0,7 procent, som har været gældende længe. Jyske Bank vurderer, at først når afslutningen af ECB’s obligationsopkøb bliver indregnet vil renterne stige. Der er udbredt enighed mellem finanshusene om, at de lange renterskal højere op. Der… Read more »

Kort rente: Udsigt til langvarigt pres på kronen

Kort rente: Der er gode teoretiske forklaringer på at der har været – og stadig er – et opadgående pres på kronen. Det massive overskud på betalingsbalancen betyder, at der også fremover er udsigt til et pres opad på kronen. Der er ikke forventninger om, at Nationalbanken skal forhøje nogen af deres rentesatser foreløbig, selvom… Read more »