Økonomisk Ugebrev Flash NEWS! er en anderledes nyhedstjeneste. Vi dækker IKKE den almindelige konsensus nyhedsstrøm af fælles nyheder, som kommer på alle de større erhvervsmedier. Økonomisk Ugebrev Flash NEWS! er heller ikke den hurtigste nyhedstjeneste. Til gengæld er vi en nyhedstjeneste med lidt mere analyse, dybde og holdning

 • Vi henvender os til investorer, erhvervsfolk og ansatte i den finansielle sektor med internationalt udsyn og som stiller krav til dybde og perspektiv
 • Vi lægger overliggeren højt med hensyn til væsentlighed, aktualitet og konsekvens
 • Vi har en kritisk holdning til at videreformidle budskaber fra ikke-uafhængige kilder
 • Vi søger altid at gå bag om gængse konsensus budskaber i den løbende nyhedsformidling
 • Vi videreformidler aldrig ukritisk budskaber fra brancheforeninger, bankøkonomer, politikere, myndigheder og interesseorganisationer
 • Vi prioriterer i dækningen danske børsnoterede selskaber, dansk og international makroøkonomi, finansmarkederne, geopolitik og ledelse
 • Vi prioriterer i særlig grad special cases, med aktuelle fokuspunkter på blandt andet *Ebola udbruddet, *Rusland-Ukraine-USA konflikten, *Centralbankernes stimulanser og *optrækket til nervøse finansmarkeder hen over efteråret.
 • Nyhedstjenesten baserer sin løbende internationale nyhedsovervågning på de bedste internationale nyhedssites, blogs og globale institutioner og organisationer.
 • Nyhederne vil ofte være på 3-5 linjer med links til relevant baggrundmateriale, analyser og nyheder.
 • Nyhederne baserer sig også på analyser, kortlægninger og analyser bragt i Økonomisk Ugebrev Formue, Økonomisk Ugebrev Finans/ CFO og Økonomisk Ugebrev Ledelse.
 • Endelig vil nyhederne basere sig på eksterne bidrag fra indsigtsfulde eksperter, uafhængige finansielle rådgivere og analytikere med skarpe opsigtsvækkende analyser af makro, geopolitik og finansmarkeder, der ikke selv forvalter store formuer og derfor har en egeninteresse i at manipulere synspunkter.


Økonomisk Ugebrev Finans

Logo_ØU_2014_smallØkonomisk Ugebrev skaber forståelse, struktur og sammenhæng i den uorden af løse brikker, dag-til-dag medier kommunikerer ud. Vi graver spadestik dybere og beskriver tendenser i det finansielle, ledelsesmæssige og makroøkonomiske univers. Aktuelle temaer handler bl.a. om kapitalfremskaffelse, bankernes krisehåndtering, rekonstruktioner, erhvervsejendomsmarkedet, mulighederne i den globale krise, tendenser indenfor regnskab og revision
Ugebrevet udkommer hver mandag og er på bare 20 sider. Vi har sorteret for dig. Kun det væsentligste er med. Du kan derfor minimere læsningen af den øvrige informationsstrøm. Du sparer dermed tid og ressourcer.


Økonomisk Ugebrev Formue

Udkommer 44 gange årligt og består af et nyhedsbrev på 12 sider, der udgives som en pdf-fil hver lørdag kl. 12. Ugebrevet indeholder korte analyser og kommentarer om enkeltaktier og om det generelle aktiemarked. Økonomisk Ugebrev Formues (Tidligere AktieUgebrevet) flagskib er Basisporteføljen som består af solide danske aktier. Afkastet i Basismodelporteføljen har siden starten i 2003 været markant bedre end markedets.

 • Uafhængig af banker: Ingen kommerciel interesse i andre finansielle ydelser
 • Også for den ukyndige: Enkel, kortfattet og indsigtsfuld rådgivning
 • Et klart standpunkt: Vi tør have en klar holdning til retningen på aktiemarkedet
 • Aktieskole: Investor tages i hånden og advares om faldgruber
 • Let at gå til: Konkrete anbefalinger om aktier, bl.a. i Basisporteføljen
 • Vi står til regnskab: Afkastet i Basisporteføljen opgøres løbende
 • Vi følger op: Abonnenter får besked per e-mail samtidig med køb og salg i basisporteføljen
 • Det vigtige overblik: Markedsoverblik i analyser om makroøkonomi og aktiestrategi

Økonomisk Ugebrev Ledelse

Logo_NFB_2014_smallØkonomisk Ugebrev ledelse (Tidligere Nyhedsbrev for Bestyrelser), henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, deres rådgivere, direktører, revisorer samt advokater, der gerne vil informeres om nye tendenser indenfor praktisk bestyrelsesarbejde samt samarbejdet mellem direktion og bestyrelse, som i de seneste år virkelig er kommet i højsædet. Nyhedsbrevet udkommer hver anden fredag.