Fortsat fra ØU Finans/CFO 17/2017 “Ledelsens løgne for at forklare Nykredits børsplan”

 

Løgn nr. 3 (fortsat): Denne virksomhed er nødt til at få adgang til kapital, så vi til enhver tid kan holde vores lånebøger åbne. Under finanskrisen var vi i stand til at øge udlånet, fordi vi havde penge nok. Vi vil gerne sikre, at vi kan gøre det igen,« siger Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit.” Dermed endnu et skridt væk fra de konkrete Basel-krav. Spørgsmålet er, hvor meget ekstra kapital, Nykredit skal have til at øge realkreditudlånet, der er stået stille de seneste år, og nye billigere konkurrenter vil næppe ændre det billede.

Løgn nr. 4: I P1 Business bevægede Nina Smith sig den 17. februar sig ind på et nyt område omkring børsnotering ved at inddrage både Finanstilsynet og Nationalbanken. ”De har begge to (Nationalbanken og Finanstilsynet, red.) skrevet til os, at det er gavnligt at store Sifi-institutter har adgang til kapitalmarkederne, ja.” I næste sætning slog hun fast: ”Vi er ikke børsnoteret og derfor har vi ikke adgang til at skaffe kapital på nær dem vi tjener selv.” Efterfølgende har igen af parterne bekræftet, at de to institutioner har ”skrevet” til Nykredit.

Løgn nr. 5: Nina Schmidt afviste håndfast, at der var andre muligheder for at skaffe kapital, selvom det ikke er rigtigt, idet der løbende kan udstedes obligationer til at styrke kapitalgrundlaget. Endelig her i maj efter, at Nykredit i regnskabet for første kvartal 2017 har leveret imponerende indtjening. Ifølge Finans.dk: ”Koncernchef Michael Rasmussen ønsker heller ikke at udtale sig om børsnoteringen på nuværende tidspunkt, bortset fra at han fastholder, at den er nødvendig, også hvis der ikke kommer nye og skærpede internationale kapitalkrav.”

Debatten er lukket..