Maria har publiceret i alt 3888 artikler.

Virksomhedspant underkendt

Danske Bank søgte tilbage i 2010 øjensynligt at få et lån sikret med virksomhedspant, efter at man var orienteret om et stort momskrav mod kunden fra SKAT’s side. I forrige uge var sagen nået til Højesteret, der ved dom omstødte virksomhedspantet: ”En samlet Højesteret fandt herefter, at selskabet i foråret og sommeren 2010 var insolvent,… Read more »

Paradokset Colding-Friis i Pandora

Anders Colding-Friis, CEO i Pandora, tager i Økonomisk Ugebrevs årlige DirektørRating det største spring nedad af alle topchefer. Fra en 10. plads sidste år til en 34. plads i år. Men analytikerne har stort set fastholdt deres kursmål, som er 60 procent over den aktuelle børskurs. Porteføljemanagerne og analytikerne, der følger Pandora, er tydeligvis frustrerede…. Read more »

“The Global Rise of Corporate Saving”

I analysen gennemgåes de seneste års opsparingsmønster, som er skiftet dramatisk – fra at opsparingen kom fra husholdninger til nu at blive genereret I erhvervslivet: “The sectoral composition of global saving changed dramatically during the last three decades. Whereas in the early 1980s most of global investment was funded by household saving, nowadays nearly two-thirds of… Read more »

Regelforenklinger forsvinder i bureaukratiet

Både den nuværende og den forrige regering har generelt levet op til målsætningen om at give hel eller delvis tilslutning til mindst 85 pct. af Virksomhedsforums forslag til regelforenklinger, fremgår det af forummets årsrapport. Men ironisk nok stopper det ofte dér: Ministerierne glemmer af føre et stort antal besluttede regelforenklinger ud i livet: ”Det fremgår,… Read more »